Què hauries fet en el seu lloc?

Donem per suposat que tots/es tenim les mateixes oportunitats a la vida. Però malhauradament, això no és cert. Naixem a un país que no triem, a una ciutat o poble a l’atzar, en una família que ens toca, en un moment determinat que no escollim. Això condiciona molt les oportunitats que tindrem a la vida….

Empoderar, “bonito palabro”

Depende de en qué ámbitos te muevas, es posible que este término lo tengas ya incorporado en tu vocabulario, muy a pesar de lo mal que suena…parece hasta insultante. Sin embargo, este post es precisamente para aquellos que no tengan una idea definida de lo que significa, o que incluso, no hayan oido jamás algo semejante….